Protuprovala Vatrodojava Video nadzor Solar Energetska elektronika Signalizacija Remont i održavanje O nama
DIGITALNI VIDEO REKORDER

video rekorder ABB 404

Digitalni video rekorder je moderno i danas najisplatljivije rješenje za nadzor objekata, snimanje i prijenos slike na udaljenu lokaciju. U ponudi su dvije osnovne grupe:

1. PC platforma
2. Embeded DVR

PC platforma

Rješenje temeljeno na korištenju klasične PC platforme sa svim pogodnostima koje iz toga prizilaze. U prvom redu to je mogućnost korištenja postojećih računala korisnika i integracija u postojeću LAN mrežu. Time je sustav po cijeni prihvatljiviji, a za korištenje nije potrebna posebna obuka jer je software jednostavan za korištenje (user friendly). Podaci i slike spremaju se na hard disk (HDD) u komprimiranom obliku, a njihov pregled moguć je na lokalnom i udaljenom računalu. Daljinski prijenos slike dodatni je faktor sigurnosti u poslovanju i nadzoru djelatnika. Time su veće uštede i faktor preventivnog psihološkog efekta razlog za odabir DVR sa daljinskim prijenosom slike: JA VAS GLEDAM I SNIMAM I KADA NISAM TU.

Na jedan PC moguće je spojiti do 32 kamere, a ako je sustav veći, onda se više PC računala povezuje u mrežni rad po Master-Slave principu.

Pregledavanje zapisa je znatno olakšano korištenjem detektora gibanja. Snimaju se samo slike u kojima postoji gibanje. Time se štedi na veličini zapisa i olakšava pregledavanje.

S ponosom iznosimo činjenicu da je poduzeće Adriatic BB pionir u korištenju PC platforme za profesionalni video nadzor i jedino u Hrvatskoj imalo proizvodnju pločica i software-a za ugradnju u PC (serija VIDIKON 16). Svojim djelovanjem učvrstilo je sigurnost u tehničko rješenje, pomoglo i ostalim proizvođačima u promociji tehnologije, a sa ponosom ističemo da instalirani sustavi i danas, nakon 7 godina upotrebe, vjerno, bez kvarova na niti jednoj kartici, služe korisnicima.

NAPOMENA: kao dodanu pogodnost ističemo mogućnost povezivanja DVR-a sa POS blagajnom i integracije teksta računa u sliku sa kamere

PREUZMITE NAPOKON KONTROLU NA VLASTITOJ BLAGAJNI I ŠANKU! Revolucionarna tehnologija prepoznavanja registarskih pločica na vozilima i integracija u sustav kontrole pristupa – INTELIGENTNO OTVARANJE VRATA I RAMPI!

Embeded DVR

video rekorder ABB 404Za slučaj kada se traži robusno tehničko rješenje koje radi bez nadzora čovjeka, preporuka je koristiti embedded platformu (posebno je pisan operativni sustav ) otpornu na smetnje u napajanju i nestručno rukovanje.

ABB404 serija DVR-a predstavlja vrlo ekonomičan izbor uz zadržavanje visoke kvalite video zapisa. Koristeći prednosti MPEG2 kopresije osigurava odličnu sliku u jedno ili četverokanalnoj varijanti snimanja.

PnS(Plug & Stuck) tehnologija proširivosti jedinstvena je u tržišnoj ponudi, a osigurava vrlo jednostavnu nadogradnju sustava do 16 kanala. Ima alarmne ulaze/izlaze, detekciju gibanja podesivu po zonama i osjetljivosti, odabir željene brzine snimanja i kvalitete video zapisa.

Sve ove osobine osiguravaju vrlo dugi period trajanja zapisa na internom HDD-u. Izuzetno je privlačan i jednostavan za rukovanje a održavanja praktično nema. Obuka korisnika svedena je time na minimum.

Funkcije

Detekcija gibanja
Detekcija gibanja podesiva je po zonama kojih je ukupno 16 i po osjetljivosti. Na taj način moguče je odabrati samo interesantan dio slike i spriječiti neželjeno snimanje. Time je pretraživanje efikasnije i bitno se štedi prostor na disku. Kako nisu potrebni vanjski senzori, to je ujedno i vrlo ekonomično rješenje.

Automatsko predsnimanje-premotion
Vrlo je korisno iskoristiti mogučnost zapisivanja događaja neposredno prije samog događaja radi kasnije rekonstrukcije. Moguće je odabrati vrijeme do 20 sekundi predsnimanja. Zapis se registrira u log zapisu i moguće ga je brzo reproducirati pomoću funkcijskih tipki na uređaju.

Duplex način rada
Video rekorder je u mogućnosti istovremeno snimati i vršiti reprodukciju zapisa. Time nije ugrožena sigurnost objekta pri rukovanju opremom. Time-shifting tehnologija zadnje generacije osigurava brzi pregled zapisa zadnjih nekoliko sekundi u realnom vremenu.

Kvaliteta zapisa i brzina snimanja
ABB404 nudi širok izbor za način snimanja (gibanje, alarmno, tablično ili stalno snimanje). Posljedično snimanje starta gibanjem ili alarmnom detekcijom a predsnimanje radi samo ako je DVR u modu detekcije gibanja. Brzina snimanja može se odabrati iz niza 30, 10, 2 ili 1 slika u sekundi. Maksimalna brzina zapisa po kanalu je 30 slika u rezoluciji 352 x 240 pixela. Moguće je snimanje u povećanoj rezoluciji 704 x 588 pixela, ali samo u jednokanalnom modu. Za kvalitetu zapisa izbor je HIGH, FINE, NORMAL ili BASIC rezolucija.

Plug & Stuck proširivost
Digitalni video rekorder ABB404 moguće je proširiti u broju jednostavnim prespajanjem kabela. Time je investicija u uređaj trajnija jer se uvjek može postojeća konfiguracija u potpunosti iskoristiti. Sustav tako može nadzirati 7, 10, 13 ili 16 kamera. Video signali prosljeđuju se koaksijalnim kabelima, a upravljanje preko podesivih portova na RS485 konektoru.Plug & Stuck proširivost ostvaruje se spajanjem do 5 pojedinačnih istih uređaja na način opisan u uputama, pri čemu je jedan uređaj Master, koji sve kontrolira, a svi ostali Slave. Time se snižava visina investicije u kasnijem proširenju. Isto tako moguće je štedjeti na instalacijama jer sustav može biti decentraliziran, instalacija racionalnija, a nadzor i dalje centalan sa prikazom svih kamera na jednom mjestu.

Monitor i značajke prikaza zapisa
Nadzor uživo i prikaz zapisa vrši se preko monitora priključenog na kompozitni video izlaz. Prikazivati je moguće kanal po kanal u nizu ili u kvad modu (kad je više od 4 ulaza i on može biti u nizu). Svakoj kameri moguće je pridjeliti naziv duljine do 8 karaktera. Dodatno se na monitoru vide: detekcija gibanja, vanjski alarm ili gubitak video signala. Informacija o realnom vremenu može se birati u različitim formatima (MM/DD/YY, DD/MM/YY ili YY/MM/DD). U pregledavanju zapisa može se koristiti elektronički Zoom x 2.

Neizbrisivi Event Log zapis
Za povećanje faktora sigurnosti u slučaju pokušaja brisanja ili nestanka napona Event Log zapis trajno se i sigurno pohranjuje. U njemu su svi podaci o sistemskim podešenjima, napajanju, promjenama lozinki, operator ili supervizor logovima i zapisima, kao i o realnom vremenu.

Reprodukcija zapisa
Pregledavanje zapisa moguće je u normalnoj brzini 1x ili 2x, 4x, 16x, ubrzano naprijed, ubrzano natrag, usporeno i naprijed sliku po sliku. Sve mogućnosti izvode se funkcijskim tipkama na prednjoj ploči tako da je rukovanje vrlo pojednostavljeno.

Alarmi
DVR ima 4 alarmna ulaza koji mogu biti korišteni kao NO (normalno otvoreni) ili NC (normalno zatvoreni) kontakti. Detekcija gibanja je osigurana po svim kanalima isto kao i alarm zbog gubitka video signala. Alarmni izlazi uključuju tonsko upozorenje, a pomoćni display signalizira ALM kada se detektira gibanje ili promjena stanja alarmnog ulaza. Alarmni izlaz je relejni beznaponski NO/NC kontakt.

Lozinke
Uređaj ima lozinke na dva korisnička nivoa: supervizorsku i operatersku. Operaterski nivo pristupa ima ograničenja, dok supervizorski dopušta sve promjene uključujući: izmjenu lozinki, realnog vremena, inicijalizaciju HDD-a i vraćanje svih parametara na izvorne tvorničke postavke.

Prozirni izbornici
Da podešavanje u radu nebi ometalo nadzor, svi izbornici / meniji su prozirni tako da ne zaklanjaju nadzor štićenog područja.

Standardizirane dimenzije
Dimenzije uređaja tako su odabrane da se lako uklapa u standardne industrijske ormare od 19#. Visina je 1#, a njegova širina standardnih 19# sa pripremom i nosačima za montažu u rek.

Duljina zapisa
Posebna pažnja posvećena je odabiru algoritma kompresije zadnje generacije MPEG2. Ovo je ključna osobina svakog DVR-a, a ABB404 upravo duljinom zapisa ističe se pred konkurencijom u tom snislu. MPEG2 smanjuje veličinu zapisa kompresijom na minimum, a da se pri tom čuva izvorni kvalitet zapisa. Osnovni princip rada MPEG2 je da čuva samo promjene u slici a ne cijele slike. Zbog toga duljina zapisa varira o intezitetu gibanja u promatranoj zoni, ali isto tako i o broju slika i rezoluciji koja je odabrana. (za detalje vidi katalog)

Cjenici:
PC PLATFORMA
EMBEDDED DVR

ADRIATIC BB